Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

Nenujni prevozi

Izvajamo naslednje vrste  nenujnih reševalnih prevozov:
- prevozi z reševalnim vozilom za nepokretne paciente in tiste, ki potrebujejo spremstvo zdravstvenega delavca,
- sanitetni prevozi, to so prevozi z reševalnimi in osebnimi sanitetnimi vozili, kjer pacient lahko hodi oziroma samostojno (brez pomoči) sam sedi,
- prevozi na/z dialize: prevozi z reševalnimi in osebnimi sanitetnimi vozili,
- samoplačniški prevozi na željo oziroma na osnovi podane zahteve naročnika.

Prevozi se opravljajo v skladu z različnimi nameni in potrebami:
- prevozi na različne terapije (fizioterapija, kemoterapija, obsevanja, dializa, ipd.),
- prevozi na kontrolne preglede,
- izvajanje premestitev v/iz bolnice idr.

Nenujni prevoz je prevoz pacienta, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca.

Sanitetni prevoz je prevoz pacienta, ki med prevozom ne potrebuje spremstva ali zdravstvene oskrbe zdravstvenega delavca, prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim vozilom pa bi lahko bil za njegovo zdravje škodljiv.

Samoplačniški prevozi se opravljajo v primerih, ki jih zavarovalnica iz osnovnega in dodatnega zavarovanja ne krije.

Primeri samoplačniških prevozov:
- če ne razpolagate z veljavnim nalogom za reševalni prevoz
- če nimate urejenega osnovnega zdravstvenega zavarovanja
- ob prevozu v tujino in iz tujine
- ob prevozu v ali z zdravilišča, če ne gre za nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja
- ob prevozu od doma v socialni zavod (dom starejših) idr.

Bolniki, ki nimajo urejenega prostovoljnega dodatnega zavarovanja so ob nenujnem, dializnem ali sanitetnem reševalnem prevozu plačniki 90% stroškov reševalnega prevoza in jih je potrebno poravnati takoj.
V primeru, da do storitev niste upravičeni, ali se zanje odločite kot samoplačnik, lahko za cenik kliknete na povezavo.
Utemeljenost in potrebnost nenujnega reševalnega prevoza ugotavlja osebni, nadomestni ali napotni zdravnik, ki izpolni nalog za prevoz.

KAJ JE POTREBNO UREDITI PRED PREVOZOM?
V kolikor imate urejeno obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje, plača prevoz vaša zavarovalnica. Za prevoz potrebujete "nalog za prevoz", ki ga izda vaš osebni ali napotni zdravnik.
Ko imate določen datum in uro pregleda ali terapije, nas pokličete, da se dogovorimo za termin prevoza.
Opravljamo prevoze pacientov, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo spremstvo ali zdravstveno oskrbo zdravstvenega delavca kot tudi za tiste, ki spremstva ne potrebujejo.      
                  
KDAJ IN NA KATERO ŠTEVILKO NAROČITI NENUJNI PREVOZ?
Kadar želite naročiti prevoz, je zelo pomembno, da to opravite pravočasno.

Nenujni prevoz lahko naročite na številko 02 8705 300, najmanj en dan prej, od 7. do 15. ure.

Nenujne reševalne prevoze, za ponedeljek, je potrebno naročiti najkasneje v nedeljo do 12.00 ure. Enako velja za prevoze, ki se izvedejo dan po prazniku. Te je potrebno naročiti delovni dan pred dnevom prevoza med 08:00 in 12:00 uro.

Za delovni dan se štejejo dnevi od ponedeljka do petka, ki niso prazniki ali drugi dela prosti dnevi. Prevozi, ki bodo naročeni izven navedenih terminov, bodo opravljen le, če bo reševalno vozilo na razpolago.

Nenujni, sanitetni in dializni prevozi se izvajajo med tednom in v soboto praviloma od 06:00–20:00.  V nedeljo in med prazniki se nenujni in sanitetni reševalni prevozi ne izvajajo. Prevoz je izjemoma možen le ob predhodnem dogovoru (vnaprej najavljen prevoz bolnika).

KAKO NAROČITI PREVOZ?
Ob naročilu imejte pri sebi nalog za prevoz zaradi podajanja ustreznih informacij dispečerju reševalne postaje.
Potrebujemo naslednje podatke:
1. Podatke o klicatelju: potrebujemo vaš priimek in ime ter telefonsko številko na kateri boste dosegljivi za dodatna vprašanja ali druga obvestila.
2. Relacija prevoza: ulica, hišna številka, kraj in nadstropje, kjer bomo bolnika prevzeli ter naslov kamor ga bomo peljali.
3. Podatki o bolniku: ime in priimek bolnika in morebitne posebnosti, ki jih moramo upoštevati (ima svoj invalidski voziček, je na kisiku,...).
4. Podatki o nalogu: včasih bomo potrebovali tudi podatke, ki jih je zdravnik napisal na nalog za prevoz.
5. Datum prevoza: zaradi lažjega planiranja vas prosimo, da nas pokličete vsaj 1 dan pred želenim prevozom. Povejte nam dan in uro kdaj imate pregled, terapijo ali sprejem.

Za prevoz potrebujete veljavni Nalog za prevoz, ki vam ga izda zdravnik in kartico zdravstvenega zavarovanja.

Ko ste naročili prevoz, so vam v dispečerskem centru povedali, kdaj bo prišel reševalec k vam. Vedite, da je ura, ki so vam jo sporočili zgolj okvirna, ker niste edini, ki čakate na reševalni prevoz. Zato vam ni treba ponovno klicati in preverjati, ali smo na vas pozabili. V miru lahko pripravite vse potrebne dokumente in počakate na reševalca, kajti zagotovo pride po vas.

Reševalec, ki bo opravil prevoz bo poskrbel za oddajo vaše dokumentacije v bolnišnico oz. ambulanto in seznanil osebje, da ste pripeljani z reševalnim vozilom. Po pregledu vas bo odpeljal domov.

V priloženi povezavi lahko preberete kako in kdaj uveljavljati pravico do reševalnega prevoza. Kdaj le-tega plača zavarovalnica in kdaj ne in so pacienti samoplačniki.

Uveljavljanje pravice do reševalnega prevoza.