Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

Dežurstvo NMP na javnih prireditvah

V Sloveniji je organizacija javnih prireditev zakonsko urejena. Organizator javne prireditve je med drugim odgovoren tudi za varnost ljudi, ki so prisotni na prireditvi. Na podlagi ocene tveganja zahtevnosti prireditve se v skladu s Pravilnikom o Nujni medicinski pomoči (Uradni list RS, št. 81/15) in Zakona o javnih zbiranjih, določa obseg zdravstvenega varovanja na javnih prireditvah. Za vas smo pripravili podrobnejša navodila in obrazce, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju zagotavljanja zdravstvenega varstva na vaši javni prireditvi.

V Pravilniku so določeni ključni kriteriji za razvrščanje tipa prireditve, glede na:

- velikost prireditve,
- ogroženosti z vidika zdravja in
- potreb po vrsti zdravstvene ekipe.

Zdravstveno varstvo na prireditvah se ureja s pisnim dogovorom med organizatorjem prireditve in izvajalcem zdravstvenega varstva, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje zdravstvene dejavnosti in pogoje, določene s Pravilnikom.

Izvajalec zdravstvenega varstva mora imeti dovoljenje za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah izda Ministrstvo za zdravje. ZRCK ima dovoljenje za izvajanje zdravstvenega varstva za vse tipe prireditev, ki so opredeljene v Pravilniku, od manj zahtevnih do visoko zahtevnih, za katere so potrebne visoko usposobljene ekipe NMP z reanimacijskim vozilom in zdravnikom. Vsi zdravstveni delavci, ki zagotavljajo zdravstveno varstvo na prireditvah so ustrezno usposobljeni in imajo na voljo vso potrebno opremo za nudenje nujne medicinske pomoči.
Dobro in pravočasno načrtovanje prireditve pomeni za organizatorja boljšo izvedbo in manj stresa.
Zaradi lažje organizacije dela – priprave ekip, naprošamo organizatorje, da oddajo naročilo in vlogo za presojo ogroženosti vsaj 14 dni pred prireditvijo.
Zavod si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe v primeru, da oceni, da ne more zagotoviti zdravstvenega varstva na prireditvi.
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 8705 286 od ponedeljka do četrtka od 8. do 14. ure in v petek od 8-12 ure.

POVEZAVE:

Pravilnik o izvajanju nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15)
Obrazec: 1: Vloga za presojo zdravstvene ogroženosti na prireditvi
Priloga 16: Vrste prireditev in zdravstvenega varstva na prireditvah
Cenik izvajanja službe NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah

POMEMBNO: IZVAJALCI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA ZA NEZAHTEVNE PRIREDITVE TIPA A IN B, KJER NI POTREBNO REŠEVALNO VOZILO Z EKIPO

Od 1. novembra 2016 dalje organizatorji za nezahtevne prireditve tipa A in B ob prijavi prireditve na upravno enoto navedejo izvajalca zdravstvenega varstva na prireditvi ter zanj hkrati predložijo dokazilo o opravljenem najmanj 10-urnem tečaju prve pomoči, ki ni starejše od 5 let in vključuje znanja in veščine temeljih postopkov oživljanja in izjavo o zagotavljanju kompleta prve pomoči, ki je del obvezne opreme motornih vozil kot to določa Priloga 16 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljevanju: Pravilnik).

V primeru, da gre za kvalificirane zdravstvene delavce zadostuje potrdilo o zaključenem izobraževanju oziroma uspešno opravljenem strokovnem izpitu, saj se smatra, da so s tem ustrezno usposobljeni za izvajanje zdravstvenega varstva na nezahtevnih prireditvah tipa A in B kot to zahteva Priloga 16 Pravilnika.