Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

Aktivnosti prvih posredovalcev

Ob nenadni hudi bolezni ali poškodbi je čas izjemnega pomena. Ne le za bolnika/poškodovanca, tudi za prisotne, ki včasih nemočni opazujejo trpljenje bližnjega. Ne nazadnje je čas ključnega pomena za preživetje. Oddaljenost in težko dostopen teren je na Koroškem kruta realnost, ki določa čas prihoda reševalnih ekip kasneje, kot bi si želeli.

Na preživetje bolnika s srčnim zastojem vpliva čas od nastanka srčnega zastoja do začetka temeljnih postopkov oživljanja (TPO) in čas od nastanka srčnega zastoja do prve defibrilacije z avtomatskim defibrilatorjem (AED), ki so namenjeni laikom. Čim krajša sta ta dva časa, večja je verjetnost, da bo bolnik preživel.

Če želimo, da bo preživelo več ljudi, ki se jim nepričakovano zaustavi srce, moramo skrajšati čas od nastanka srčnega zastoja do pravilne prve pomoči. Ta čas lahko skrajšamo tako, da taki osebi pomagajo bližnji. Zato smo na Koroškem že leta 2014 pričeli z idejo vzpostavitve sistema prvih posredovalcev (PPO).

Prvi posredovalci na Koroškem izhajajo iz vrst gasilcev, ki so zaradi geografske razpršenosti in dobre organiziranosti v večini lokalnih okoljih hitro pri ljudeh, ki rabijo pomoč. Z osnovnimi postopki ter ukrepi prve pomoči rešujejo življenje, vse do prihoda mobilnih enot NMP. To je izjemnega pomena npr. ob zastoju srca, hudi krvavitvi ali tujku v dihalih.

PPO pri svojem delu upoštevajo naslednja načela:

- Prvo načelo pri pomoči drugemu je, ne škoditi!
- PPO mora ves čas intervencije skrbeti za varnost bolnika, sebe in drugih na mestu dogodka.
- PPO je dolžan spoštovati dostojanstvo bolnika, svojcev in drugih udeleženih.
- PPO je dolžan varovati podatke, ki jih izve in ki jim je priča med intervencijo, pred nepooblaščenimi.
- PPO svoje pomoči ne vsiljuje, ampak jo ponudi na način, ki je za svojce ali očividce dobrodošel.
- PPO naj bo v času intervencije na zvezi z zdravnikom lokalne enote NMP, ki mu lahko svetuje kako naj ukrepa do prihoda ekipe NMP na prizorišče.
- PPO pri pomoči bolniku lahko izvaja samo tiste postopke, za katere je bil usposobljen in so v korist bolniku.

Prvi posredovalci gredo skozi postopek izobraževanja po programu Slovenskega reanimacijskega sveta in Slovenskega združenja za urgentno medicino. Pod budnim očesom reševalcev inštruktorjev iz vrst ZRCK vsako leto obnavljajo svoje znanje.

V letu 2016 smo pričeli tudi s I. Izobraževalnim tekmovanjem ekip Prvih posredovalcev. Več o dogodku si lahko ogledate na povezavi Tekmovanje PPO 2016.

Od leta 2014 je v sistem prvih posredovalcev vključenih že 12 prostovoljnih gasilskih društev (v nadaljevanju PGD) in 1 Koroški gasilski zavod: PGD Črna, PGD Mežica, PGD Ožbalt, PGD Dolič-Šentflorjan, PGD Mislinje, PGD Radlje ob Dravi, PGD Vuzenica, PGD Brezno, PGD Šmartno pri Slovenj Gradcu, PGD Turiška vas, PGD Ribnica-Josipdol, PGD Muta in Koroški gasilski zavod Ravne.

Prvi posredovalci so v letu 2015 ukrepali v povprečju že po slabih 4. minutah (3,9), kar je ključnega pomena, saj bolnik v srčnem zastoju, vsako minuto, ko mu nihče ne pomaga, izgubi 10% možnosti, da bo preživel brez posledic.