Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

Izobraževanje in promocija zdravja

IZOBRAŽEVANJE ZA STROKOVNJAKE
Že vrsto let organiziramo in izvajamo različne izobraževalne delavnice in tečaje za lastne potrebe in za potrebe zunanjih naročnikov iz vsebin nujne medicinske pomoči.

Izobraževanje za zunanje strokovnjake (zdravstveni domovi, domovi za starejše)
Pokličite nas in pripravili vam bomo delavnice o vsebinah NMP glede na vaše potrebe.

Timsko izobraževalni dogodki
V letu 2015 smo pričeli s timsko izobraževalnim tekmovanjem mobilnih ekip NMP v sodelovanju z ostalimi interventnimi službami kot so gasilci, policija, gorski reševalci, civilna zaščita idr. Več o tem si lahko ogledate na spodnjih povezavah:
1. Timsko izobraževalno tekmovanje ekip NMP: Skupaj močnejši – Kope 2015
2. Holmec 2016 – množična nesreča
3. II. Timsko izobraževalno tekmovanje ekip NMP: Skupaj močnejši 2016

Izobraževanje za prve posredovalce
Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/2015 z dne 30.10.2015) uvaja prve posredovalce, ki posredujejo pri življenjsko ogroženih bolnikih še pred prihodom ekipe NMP.

Dobro izobraženi in usposobljeni prvi posredovalci so pogoj za kakovost delovanja mreže prvih posredovalcev. Zdravstveno reševalni center Koroške izobražuje in usposablja prve posredovalce po programu Slovenskega reanimacijskega sveta in Slovenskega združenja za urgentno medicino.

Se želite pridružiti mreži prvih posredovalcev? Pokličite nas.

IZOBRAŽEVANJE ZA SPLOŠNO JAVNOST
V vsakdanjem življenju se nam lahko zgodi, da smo priča nesreči ali nenadnemu obolenju in kar naenkrat smo na razpotju med odločitvijo pomagati ali se umakniti. Bodisi zato, ker si ne upamo, bodisi zato, ker smo pozabili kako je treba ravnati. Zato je poznavanje nudenja prve pomoči v vsakdanjem življenju izredno pomembno. Hiter in primeren pristop lahko reši življenje, zato smo za vas pripravili različne delavnice.

ZNATE OŽIVLJATI?
VSE DRUGO LAHKO POČAKA. BOLNIK V SRČNEM ZASTOJU NE MORE.
NAUČITE SE.


NAMEN DELAVNIC
Osveščanje in izobraževanje ljudi - kako pomembno je pravilno in pravočasno ukrepati v primeru težjih bolezenskih stanj, hudih poškodb in težav v duševnem zdravju.
Večja preventivna varnost – kako preprečiti oz. se zaščititi pred nevarnostmi, ki prežijo v vsakdanjem življenju.

CILJI DELAVNIC
Usposobiti posameznike do te mere, da lahko ukrepajo in nudijo pomoč v primeru nesreče ali nenadnega obolenja ter vplivati na dobro duševno zdravje.

Posamezni cilji:
- s preventivnim delovanjem preprečiti nezaželene posledice,
- ustrezno in primerno ukrepati v primeru poškodb in bolezni,
- znati ohraniti trezno presojo v kritičnih situacijah,
- pravilno in učinkovito komunicirati pri klicu na 112,
- spoznati osnove sistemskega pristopa za ocenjevanje zdravstvenega stanja (ABC),
- krepiti duševno zdravje posameznikov.

VSEBINA
Program usposabljanja iz prve pomoči za zaključene skupine je lahko po vaši izbiri prilagojen specifičnim potrebam ali dejavnosti vaše organizacije, obsega pa naslednje teme:
- prepoznavanje ukrepov ob nevarnostih v vašem okolju,
- pristop k poškodovancu,
- osnovna ocena zdravstvenega stanja (ABC),
- zapora dihalne poti,
- temeljni postopki oživljanja odraslih in otrok,
- uporaba avtomatskega defibrilatorja,
- vrste in oskrba ran,
- tujki,
- prva pomoč pri krvavitvah in šoku,
- poškodbe kosti in sklepov in oskrba le teh,
- prva pomoč pri poškodbah z električnim tokom,
- prva pomoč pri opeklinah in omrzlinah,
- prva pomoč pri poškodbah s kemikalijami,
- zastrupitve,
- nenadna nagla obolenja (epilepsija),
- transport poškodovanih in naglo obolelih,
- prepoznava in ukrepanje ob nujnih internističnih stanjih (infarkt, alergijske reakcije, šok, težko dihanje, sladkorna bolezen).

Izobraževanje je podprto s teoretičnim delom, poudarek pa je na praktičnem usposabljanju, ki poteka v manjših skupinah.

Delavnice na temo duševnega zdravja so osredotočene na krepitev in varovanje duševnega zdravja ter dobrega počutja in vključujejo naslednje sklope:
- stres,
- depresija,
- duševne stiske in samomorilnost.

ŠTEVILO OSEB
Na tečaj zaradi oblike dela sprejmemo največ 20 kandidatov oz. slušateljev

POTEK DELAVNIC
Delavnice potekajo v dveh delih. Prvi del je teoretični in drugi praktični del.

Teoretični del je namenjen obravnavi različnih bolezenskih stanj in poškodb. Na koncu teoretičnega dela sledijo vprašanja udeležencev.

Praktični del vodijo inštruktorji reševalci, kjer se udeleženci razdelijo v delovne skupine v katerih obravnavajo praktični vidik različnih delovnih sklopov. Pri praktičnem delu uporabljamo didaktične pripomočke, kot so lutke za oživljanje, defibrilator, sanitetni material,...

Poudarek je na tem, da na delavnicah ne boste dobili le teoretičnega znanja in navodil kako poskrbeti za preventivno varnost ter kako in na kakšen način ukrepati, ampak se boste teh postopkov naučili tudi na praktičnih primerih.

IZVAJALCI
Smo ekipa, sestavljena iz zdravnikov in reševalcev nujne medicinske pomoči, ki se s primeri, ko življenje ljudi visi na nitki srečujemo vsakodnevno.

PREVERJANJE ZNANJA
Preverjanje znanja in usposobljenosti se izvede ob koncu tečaja v obliki pisnega testa, ki poteka 10 minut. Test je sestavljen iz 15 vprašanj z možnostjo izbire pravilnega odgovora. Preverja se tudi praktično delo.

Po prejetem plačilu, podjetjem po pošti pošljemo skupinsko potrdilo, skupaj z individualnimi potrdili, ki vsebujejo ime in priimek posameznega udeleženca o uspešno opravljenem tečaju.