Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

STROKOVNO SREČANJE - III. TIMSKO IZOBRAŽEVALNE IGRE SKUPAJ MOČNEJŠI 2017

17. 10. 05
Ustvarjeno: 05 Oktober 2017

ORGANIZATOR: Zdravstveno reševalni center Koroške LOKACIJA VAJE: okolica Športnega parka Ravne na Koroškem DATUM IZVEDBE: sobota, 30.9. 2017
AKTIVNO SODELUJOČI: Zdravstveni reševalni center Koroške in štiri mobilne enote NMP ZRCK, Mobilne enote nujne medicinske pomoči Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, Zdravstvenih domov Maribor, Velenje, Brežice, enote Slovenske vojske, Gorska reševalna služba Koroške, Koroški gasilski zavod Ravne, prostovoljni gasilci iz Kotelj, Raven in Prevalj, policijske postaje Ravne, Dravograd, Radlje ob Dravi in Slovenj Gradec ter pripadniki Specialne enote policije,
OSTALI: statisti, Srednja in visoka zdravstvena šola Slovenj Gradec

 

KRATEK OPIS DOGODKA
Zdravstveno reševalni center Koroške je že tretjič uspešno organiziral strokovni dogodek Skupaj močnejši. Namen je bil predvsem izobraževalen, s poudarkom na medsebojnem sodelovanju, izmenjavi izkušenj, koordinaciji dela na terenu in timskem delu pripadnikov intervencijskih služb, ki se prve znajdejo na kraju kriznega dogodka.

Timsko izobraževalne igre so potekale brez težav in so izpolnila vsa pričakovanja. Vse ekipe so pokazale visok nivo strokovnega znanja, sposobnost hitrega in učinkovitega delovanja ter komuniciranja. Da je vse potekalo po dogovorjenem planu, je poskrbela dispečerska služba ZRCK.

Mobilne ekipe NMP so med seboj tudi tekmovale v smislu olimpijskega duha: pomembno je sodelovati, ne zmagati. Kljub vsemu pa smo zelo veseli, saj sta prvo in drugo mesto zasedli mobilni ekipi NMP Zdravstveno reševalnega centra Koroške, tretje mesto pa je zasedla mobilna ekipa NMP iz Brežic.

Pet scenarijev, kjer so tekmovale mobilne enote NMP je bilo pripravljenih po mednarodnih smernicah za urgentno medicino, s pomočjo  izkušenih inštruktorjev iz vse Slovenije.  Pripadniki gasilskih enot in Gorske reševalne službe Koroške so se preizkušali na 3 scenarijih. Čeprav njihove ekipe niso tekmovale,  so inštruktorji, ki so spremljali njihovo delo izjavili, da so pokazali izjemno znanje in usposobljenost. Poleg dela na scenarijih so udeleženci pridobili tudi znanja o varni urgentni vožnji in o razbremenilnih strategijah po težkih intervencijah (zmanjševanje negativnega stresa).

S strokovnim dogodkom Skupaj močnejši 2017 smo ponovno dokazali pomembnost Zdravstveno reševalnega centra Koroške kot enovite organizacije, ki z močno in povezano strokovno ekipo deluje za celotno regijo. Skupno urjenje vseh intervencijskih služb, ki posredujemo v kriznih dogodkih pa kaže, da znamo  združiti moč, znanje in izkušnje z enim samim ciljem – zagotoviti našim prebivalcem vrhunsko oskrbo v kriznih, življenjsko ogrožajočih situacijah.

Vsem sodelujočim, ki so nam kakorkoli pomagali izpeljati ta pomemben dogodek se najlepše zahvaljujemo.

ZRCK JE OBOGATIL VOZNI PARK Z NOVIM REŠEVALNIM VOZILOM, KI JE NAMENJEN POSREDOVANJU NA NUJNIH INTERVENCIJAH

Konec meseca junija 2017 je ZRCK bogatejši za eno nujno reševalno vozilo.

ZRCK nudi nujno medicinsko pomoč (v nadaljevanju: NMP) na območju, ki obsega 1.041 km² in kjer stalno prebiva 71.040 (2016) ljudi. Skrajne točke na tem terenu so oddaljene od najbližje enote ZRCK od 40 do 45 km z dostopnimi časi več kot 30 minut,  zato se še kako zavedamo izjemnega pomena hitrega in strokovnega posredovanja.

Naše novo reševalno vozilo je opremljeno z najsodobnejšo opremo v skladu s pravilnikom o NMP. Vozilo je certificirano po mednarodnih standardih, odlikujejo pa ga napredne oblikovne in prostorske rešitve ter visoka stopnja zagotavljanja varnosti. Bolnišnični prostor odlikuje predvsem prostornost in funkcionalnost, ki omogoča lažjo oskrbo življenjsko ogroženih pacientov.

Varno, sodobno opremljeno reševalno vozilo in usposobljeno osebje so tisti ključni dejavniki, ki v urgentnih primerih odločajo o življenju in smrti. Le najboljše je dovolj dobro za reševanje človeških življenj, zato si bomo še vnaprej prizadevali, da se razvijamo in krepimo v skladu s sodobnimi strokovnimi smernicami.