Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

SVETOVNI DAN ZDRAVJA IN PROJEKT »NISI SAM«

18. 10. 09
Ustvarjeno: 10 Oktober 2018

10. oktober je Svetovni dan duševnega zdravja. Dobro duševno zdravje je temelj zdravja, socialne in gospodarske stabilnosti, družbene blaginje in kakovosti življenja ljudi. ZRCK s ciljem krepitve duševnega zdravja in zmanjševanja tveganj, povezanih s stresnimi in travmatičnimi dogodki na delovnem mestu zdravstvenih reševalcev in zdravstvenih dispečerjev, razvija program psihosocialne podpore z imenom »Nisi sam«.

Narava dela v nujni medicinski pomoči je namreč izrazito stresna in sodi med najbolj obremenjujoča dela v zdravstvu. Zdravstveni reševalci in zdravstveni dispečerji so pri svojem delu izpostavljeni številnim stresnim in travmatičnim dogodkom, ki lahko v primeru, da ostajajo nerazrešeni, negativno vplivajo na njihovo telesno in duševno zdravje.
Eden najpomembnejših sklopov programa Nisi sam, je izobraževanje izbranih zdravstvenih reševalcev in zdravstvenih dispečerjev za t.i. zaupnike, ki bodo usposobljeni za nudenje razbremenilnih pogovorov sodelavcem v stiski. Raziskave kažejo, da takojšnji razbremenilni pogovori v varnem delovnem okolju, s pomočjo in podporo zaupnika – kolega, pozitivno vplivajo na zmanjševanje negativnih učinkov stresa na delovnem mestu. S hitro, dostopno in ustrezno podporo lahko vplivamo na pravočasno prepoznavanje in zmanjšanje posledic zaradi različnih travmatičnih dogodkov in drugih stresorjev, pospeši se proces okrevanja ter okrepijo strategije obvladovanja stresa. Gre za tako imenovano notranjo podporo, ki je v primeru potrebe, predstopnja zunanji pomoči s strani strokovnih delavcev, kot so npr. psihologi in psihiatri.  Program razvija multidisciplinarna skupina strokovnjakov, ki ima strokovna znanja s področja psihologije, sociologije, socialnega dela, andragogike in pedagogike, dejavnosti nujne medicinske pomoči ter zdravstveno dispečerske dejavnosti. Trenutno poteka izobraževanje prve generacije zaupnikov.

Program »Nisi sam« sofinancira Ministrstvo za zdravje.