Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

Organiziranost

Zdravstveno reševalni center Koroške je organiziran kot regijski javni zavod, ki opravlja svoje naloge na območju celotne Koroške regije, v slučaju večjih nezgod pa se geografski obseg poveča. Teren v obsegu 1043 km2 je slabše dostopen, opredeljujejo ga velike razdalje in slaba infrastruktura.
Storitve nudimo približno 74.000 prebivalcem Mežiške, Mislinjske in Dravske doline. S ciljem zagotavljanja večje dostopnosti in odzivnosti opravljamo svojo dejavnost v treh organizacijskih enotah (OE):

- OE ZRCK v Radljah ob Dravi;
- OE ZRCK v Slovenj Gradcu;
- OE ZRCK na Ravnah na Koroškem.

Enota Ravne na Koroškem pokriva območje občine Ravne na Koroškem, občine Prevalje, občine Mežica, občine Črna in občine Dravograd. Enota Slovenj Gradec pokriva območje mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja. Enota Radlje ob Dravi pa pokriva območje občine Radlje ob Dravi, občine Muta, občine Vuzenica, občine Podvelka in občine Ribnica na Pohorju.

IZVAJAMO VEČ DEJAVNOSTI, KI SO MED SEBOJ TESNO POVEZANE:

- organiziranje in izvajanje nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov,
- organiziranje in izvajanje nenujnih, sanitetnih in dializnih prevozov,
- izvajanju zdravstvenega varstva na javnih prireditvah,
- organiziranje in izvajanje izobraževalne dejavnosti.

Uprava ZRCK je na Ravnah na Koroškem.