VKLJUČITEV KOROŠKE REGIJE V DISPEČERSKO SLUŽBO ZDRAVSTVA SLOVENIJE

S 1. septembrom 2019 se nujna medicinska pomoč na Koroškem vključuje v Dispečersko službo zdravstva Slovenije.

Glavno poslanstvo Dispečerske službe zdravstva (v nadaljevanju: DSZ) je sprejem klica o nenadnem dogodku, ki potrebuje nujno intervencijo zdravstvenih služb na terenu, določanje prioritete sprejetim klicem in aktiviranje ustreznih mobilnih enot glede na naravo in lokacijo dogodka. Vse te aktivnosti se izvajajo v skladu s strokovnimi standardi, izvaja pa jih za to usposobljen zdravstveni dispečer. DSZ Slovenije je s svojim delom pričela v letu 2018 v Ljubljani in Mariboru, v svoj sistem pa postopoma vključuje vse enote nujne medicinske pomoči v Sloveniji.

V mesecu septembru se tako vključimo v DSZ vsi javni zdravstveni zavodi na Koroškem. 24 urna Dispečerska služba ZRCK se s tem dnem ukinja.

V nadaljevanju so opisane spremembe, ki bodo nastopile s 1. septembrom 2019.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ ( v nadaljevanju: NMP)

V primeru potrebe po NMP boste lahko pomoč poklicali izključno in samo preko številke 112 in ne več preko Dispečerske službe ZRCK.

Vaš klic na številko 112 bo sprejel dispečer, ki je povezan z DSZ. Po prevzemu informacij o nujnem dogodku, se bo takoj aktivirala ustrezna ekipa NMP, dispečer pa bo, v primeru potrebe, ostal z vami na vezi in vam nudil podporo in usmeritev, kaj storiti.

Dostopnost do mobilnih enot ZRCK, ki zagotavljajo NMP v naši regiji, ostaja enaka. Enote NMP bodo še naprej dostopne 24 ur na dan, 365 dni na leto.

Številka 112 je namenjena klicu v sili, na katero lahko pokličete brezplačno. Za vse ostale informacije npr. če potrebujete nasvet zdravnika, se lahko obrnete na svoj zdravstveni dom ali osebnega zdravnika.

Kdaj poklicati na 112? V primeru nujnih stanj, ki potrebujejo oskrbo na mestu dogodka, npr. zastoj dihanja, nenadne izgube zavesti, bolečina v prsnem košu dušenje, huda alergijska reakcija, epileptični napad, vročinski krči, prometne nesreče, poškodbe pri katerih bolnik ne more več hoditi, nepokretnost in nenadno nastalo obolenje, ki ne more počakati na obisk izbranega zdravnika.

NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI

Z ukinitvijo 24 urne Dispečerske službe ZRCK se spreminja tudi način naročanja nenujnih reševalnih prevozov. Uporabnike naših storitev prosimo, da pravočasno poskrbijo za naročanje reševalnih prevozov in sicer:

  • vsak delovni dan in v soboto med 7.00 in 15.00 na telefonsko številko 02 8705 300.

Zaradi lažjega planiranja in izvedbe prevozov vas prosimo, da nas pokličete vsaj 1 dan pred željenim prevozom. To še posebej velja za naročanje prevozov v zdravstvene ustanove izven regije (UKC Ljubljana, UKC Maribor, Bolnišnica Golnik,…).

Nenujne reševalne prevoze za ponedeljek, je potrebno naročiti najkasneje do petka, do 15.00 ure. Enako velja za prevoze, ki se izvedejo dan po prazniku, naročite jih dan pred praznikom, do 15 ure.

Prevozi, ki bodo naročeni izven navedenih terminov, bodo opravljeni, če oz. ko bo reševalno vozilo na razpolago.

Za delovni dan se štejejo dnevi od ponedeljka do petka, ki niso prazniki ali drugi dela prosti.

POMEMBNO

Za prevoz potrebujete veljavni Nalog za prevoz, ki vam ga izda zdravnik, če ugotovi, da ste do prevoza z reševalnim vozilom opravičeni. V skladu z navodili ZZZS, morate med prevozom imeti pri sebi tudi kartico zdravstvenega zavarovanja.

Reševalni prevoz se opravi do najbližje ustrezne zdravstvene ustanove. Če želi bolnik  na lastno željo na zdravljenje v drugo ustanovo, mora po navodilih ZZZS razliko v strošku prevoza plačati sam. 

KATERE PODATKE POTREBUJE DISPEČER

Za kvalitetno izvedbo naročila nenujnega prevoza potrebujemo določene podatke. Ob naročilu prevoza imejte nalog za prevoz pri sebi, za podajanje ustreznih informacij dispečerju reševalne službe.

  1. Podatki o klicatelju - Potrebujemo vaš priimek in ime ter telefonsko številko na kateri boste dosegljivi za dodatna vprašanja ali druga obvestila.
  1. Relacija prevoza - Potrebujemo ulico, hišno številko, kraj in nadstropje, kjer bomo bolnika/varovanca prevzeli ter naslov, kamor ga bomo peljali.
  1. Podatki o bolniku/varovancu - Ime in priimek bolnika/varovanca in morebitne posebnosti, ki jih moramo upoštevati (ležeč, je na kisiku,...).
  1. Datum prevoza in ura, kdaj ima bolnik pregled oz. sprejem v ustanovi, kamor ga bomo peljali.
  1. Ostali podatki o nalogu - Včasih bomo potrebovali tudi podatke, ki jih je zdravnik napisal na nalog za prevoz.