Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

COVID19 - Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije

slika projekta v2

Februarja 2021 je ZRCK z Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije podpisal pogodbo o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru operacije COVID19 – Zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije.

Namen operacije je bil zagotoviti javnim zdravstvenim zavodom nakup ustrezne osebne, varovalne, zaščitne in medicinske opreme za učinkovito in varno delo s pacienti, ki imajo znake okužbe s COVID-19.

Glavni cilj operacije je ureditev in priprava delovnega okolja, primernega za obravnavo zdravljenja pacientov s COVID-19. Cilji operacije so vezani tudi na prispevanje k zmanjševanju vpliva pandemije na celotno življenje in delovanje družbe in države, zagotavljanje učinkovitega ukrepanja zdravstva v času pandemije, zmanjšanje vpliva pandemije na obolevnost in umrljivost prebivalstva, zagotavljanje pravočasnega in učinkovitega izvajanja javno zdravstvenih preventivnih ukrepov, zagotavljanje učinkovitega in čim bolj nemotenega delovanja zdravstvene oskrbe, zagotavljanje normalnih pogojev za delo osebja in kvalitetne storitve, varnost, dostopnost ter enake možnosti za zdravljenje.

Finančna podpora:

Celoten prispevek Evropske unije Sloveniji je znašal 66.495.000,00 EUR.

V okviru te operacije so bile Zdravstveno reševalnemu centru Koroške iz proračunske postavke 200532 PN9.1 – Medicinska in varovalna oprema -14-20-V-EU-COVID-19 v letih 2021 in 2022, v okviru projekta 2711-20-0014 z nazivom »Medicinska in varovalna oprema COVID-19, odobrena namenska sredstva do višine 23.913,64 EUR.

Nabavljena oprema:

Zdravstveno reševalni center Koroške je iz nabora upravičene medicinske opreme nabavil naslednjo opremo:

- kisikove jeklenke in reducirne ventile,

- naprave za dezinfekcijo prostorov in reševalnih vozil,

- brezkontaktne termometre in

- pulzne oksimetre.

Povezave:

Plakat (na spletni strani MZ)

EU skladi (www.eu-skladi.si)

Naložbo sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19

Logo EKP socialni sklad SLO slogan